Program Receptory ręki

Po uruchomieniu programu poza opisanymi na wstępie wspólnymi elementami dla wszystkich modułów (menu, pasek narzędzi, pasek statusu), po prawej stronie wyświetla się rysunek dłoni z zaznaczonymi polami oraz obok nich dodatkowy pionowy pasek czterech ikon - przycisków.


Przyciski te odpowiadają czterem kolejnym rysunkom. Przycisk odpowiadający aktualnie wyświetlanemu rysunkowi wygląda jak wciśnięty, pozostałe są w stanie "niewciśniętym". Przeglądanie wszystkich trzech rysunków jest możliwe poprzez wciskanie (przy pomocy myszki) odpowiednich przycisków. Przycisk oznaczony drukarką pozwala na wydrukowanie aktualnie wyświetlanego rysunku. Kliknięcie ikony tablicy na pasku narzędzi, wyświetli okna spisu wszystkich pól, punktów a także receptorów przeciwstawnych objętych przez program. Jeżeli chcesz nauczyć się lokalizacji pól lub punktów odpowiadających poszczególnym narządom, wybierz interesującą Cię nazwę z okna nauki. Program zaznaczy na rysunku prawidłową jego lokalizację.


1. Receptory ręki - refleksoterapia i diagnostyka
Metoda zwana refleksoterapią, oparta jest na stymulacji odpowiednich pól lub punktów ręki, mających związek z odpowiednimi narządami wewnętrznymi. Wykrycie bolesności pola powiązane ze znajomością jego lokalizacji, odpowiadającej danemu narządowi pozwala stwierdzić, który z nich jest dotknięty chorobą. Masaż tego pola (bądź inny sposób jego stymulacji innymi rodzajami bodźców np. światłem laserowym czy prądem elektrycznym) spowoduje działanie lecznicze na dany narząd, między innymi poprzez poprawę jego ukrwienia. Odbywa się to poprzez zespół odruchów w układzie nerwowym. Drażnienie receptorów skórnych i podskórnych powoduje -poprzez nerwy czuciowe- szereg impulsów do centralnego układu nerwowego, a w nim do ośrodków regulacji krążenia znajdujących się w międzymózgowiu oraz w rdzeniu przedłużonym. Odpowiednie pobudzenie tych ośrodków powoduje rozszerzenie naczyń odpowiedniego narządu, a przez to poprawę jego ukrwienia (a przez to dostarczenie większej ilości tlenu, przyspieszenie przemiany materii w tym obszarze, dostarczenie większej ilości przeciwciał, wypłukiwanie szkodliwych produktów przemiany materii itd.).


2. Receptory ręki - ogólne zasady stosowania masażu refleksyjnego
Masaż refleksyjny może być stosowany u ludzi w każdej grupie wiekowej. Najlepsze wyniki uzyskujemy u dzieci i ludzi młodych. Metoda ta może i powinna być stosowana równolegle z leczeniem prowadzonym przez lekarza i może stanowić jedynie metodę uzupełniającą i wspomagającą ogólne leczenie.
Masaż refleksyjny jest stosowany w celu:
- diagnostycznym - poprzez wykrywanie bolesności odpowiednich pól odpowiadających poszczególnym narządom,     można stwierdzić, które organy są zmienione chorobowo;
- profilaktycznym - masaż całej dłoni zapewnia pełną sprawność funkcjonowania organizmu.
- terapeutycznym - przywraca sprawność organom, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy okazały się nie mieć pełnej sprawności. Stymulacja wielu z wymienionych punktów jest szczególnie skuteczna w działaniu przeciwbólowym. Połączenie stymulacji receptorów ręki należy łączyć ze stymulacją innych punktów na ciele np. receptorami zlokalizowanymi na stopie czy twarzy.
Punkty należy zastosować według załączonej na końcu listy punktów mających zastosowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych;
Jeżeli chcemy dodatkowo zastosować masaż klasyczny to wskazane jest zastosowanie się do poniższych uwag.
Masaż wykonywać najlepiej kłykciem któregoś z palców ręki ruchem lekko kolistym w taki sposób żeby nie powodować poślizgu po skórze a poruszać receptory zlokalizowane pod skórą. Receptory ułożone w linii masujemy przesuwając palec wzdłuż tej strefy. Można również użyć do masażu zaokrąglonego kołeczka drewnianego.
Masowanie całego punktu rozpoczynamy łagodnie, powoli zwiększając nacisk. Siła nacisku powinna być na tyle duża, że powoduje wywołanie bólu (w metodzie klasycznego masażu) i zwiększamy ją do takiego stopnia, w którym jeszcze pacjent jest go w stanie parę minut wytrzymać. Jeżeli ból się utrzymuje, należy zrobić kilkunastosekundowe przerwy. Po zakończeniu masażu należy wolniejszymi ruchami głaskania uspokoić receptory.
Czas masażu waha się od 1 minuty do 15 minut i zależy od stanu uszkodzonego narządu. Po rozpoczęciu terapii może się zdarzyć pozorne pogorszenie stanu chorego w postaci: podwyższonej temperatury, nasilenia dolegliwości bólowych, pogorszenie samopoczucia, wystąpienia bólów głowy, bólów receptorów, nadmiernego pocenia się -zmiana zapachu potu, zmiany koloru moczu, częstszego oddawania moczu itd. Nie należy wówczas przerywać masażu ponieważ taka reakcja ustroju dobrze rokuje co do możliwości wyleczenia i objawy te znikną po paru dniach.


3. Szczegółowy opis punktów i pól refleksorycznych
Zaznaczone na dłoniach punkty nie mają na ogół związku z kanałami akupunkturowymi, a podane punkty są zaliczane do tak zwanych punktów extra czy punktów dodatkowych leżących pozakanałowo (dlatego podano ich chińskie nazwy, celem łatwiejszego ich porównania z opisami różnych autorów).

4. Receptory przeciwstawne
Każda część ciała posiada swoje odbicie w innej części ciała. Najczęściej dotyczy to okolic rąk i nóg, gdzie są zlokalizowane receptory przeciwstawne. Oznacza to, że jeżeli zmiany chorobowe dotyczą np. górnej części ramienia - to jednocześnie receptorami bolesnymi na ucisk będą receptory znajdujące się w górnej w górnej części uda, masując okolice łokcia oddziałujemy na kolano i oczywiście odwrotnie. Najczęściej stosowane receptory przeciwstawne to:

  • Ręka oddziałuje na stopy (i odwrotnie),
  • Nadgarstek " na stawy stopy",
  • Przedramię ,, na dolną część uda”,
  • Łokieć "na kolana",
  • Górna część ramienia "na górną część uda",
  • Staw barkowy " staw biodrowy",
  • Pas barkowy " na miednice",
  • Nasada dłoni "na pięty",
  • Kciuk (i każdy palec osobno) "paluch (i każdy palec stopy osobno)".

Oddziaływanie (masaż) według powyższych zasad daje bardzo dobre efekty. Należy uciskać w strefach, rejonach ciała - które odpowiadają strefom (rejonom) już chorym (bolesnym, schorzałym) np., jeżeli cierpimy od dłuższego czasu na bóle w górnej części ramienia, to należy wyszukać receptor przeciwstawny znajdujący się na udzie. Receptor ten będzie charakteryzował się zwiększoną wrażliwością na dotyk lub nawet będzie bardzo bolesny przy dotyku. Tak znalezione miejsce należy rozmasować, co wpłynie na ból w ramieniu i dodatkowo usunie bolesne miejsce na udzie.