Program pola stopy


Po uruchomieniu programu poza opisanymi na wstępie wspólnymi elementami dla wszystkich modułów (menu, pasek narzędzi, pasek statusu), po prawej stronie wyświetla się rysunek stóp z zaznaczonymi polami oraz obok nich dodatkowy pionowy pasek trzech ikon - przycisków.

1.Receptory stopy - refleksoterapia
Metoda zwana refleksoterapią, oparta jest na wykrywaniu bolesnych pól stopy, mających związek z odpowiednimi narządami wewnętrznymi. Wykrycie bolesności pola powiązane ze znajomością jego lokalizacji, odpowiadającej danemu narządowi pozwala stwierdzić, który z nich jest dotknięty chorobą. Masaż tego pola spowoduje działanie lecznicze na dany narząd, między innymi poprzez poprawę jego ukrwienia.

2.Ogólne zasady stosowania masażu refleksyjnego
Masaż refleksyjny może być stosowany u ludzi w każdej grupie wiekowej. Najlepsze wyniki uzyskujemy u dzieci i ludzi młodych. Metoda ta może i powinna być stosowana równolegle z leczeniem prowadzonym przez lekarza i może stanowić jedynie metodę uzupełniającą i wspomagającą ogólne leczenie.

Masaż refleksyjny jest stosowany w celu:

  • Diagnostycznym - poprzez wykrywanie bolesności odpowiednich pól odpowiadających poszczególnym narządom, można stwierdzić, które organy są zmienione chorobowo.
  • Profilaktycznym - masaż całej stopy zapewnia pełną sprawność funkcjonowania organizmu.
  • Terapeutycznym - przywraca sprawność organom, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy okazały się nie mieć pełnej sprawności.

3. Refleksoterapia - uwagi praktyczne
Stopa powinna być odpowiednio przygotowana do masażu.

4. Refleksoterapia - masaż klasyczny
Jeżeli chcemy dodatkowo zastosować masaż klasyczny stopy to wskazane jest zastosowanie się do poniższych uwag.
Masaż wykonywać najlepiej kłykciem któregoś z palców ręki ruchem lekko kolistym w taki sposób żeby nie powodować poślizgu po skórze a poruszać receptory zlokalizowane pod skórą. Receptory ułożone w linii masujemy przesuwając palec wzdłuż tej strefy. Można również użyć do masażu zaokrąglonego kółeczka drewnianego.
Lokalizacja wszystkich narządów wewnętrznych na stopie jest pokazana na ekranie.
Jeżeli po pewnym czasie nauczysz się tych pól, to bardzo łatwo w czasie masażu stopy będzie można powiedzieć, który narząd jest dotknięty chorobą. Jednocześnie z masażem stóp należy wykonywać masaż receptorów przeciwstawnych oraz receptorów rąk, - patrz opisy innych programów pakietu Dr Andrew.